88 2.png

תוכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות מקומיות

תוכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות המקומיות, נולדה בגל הראשון של משבר הקורונה (מרץ 2020) בו נדרשנו לסגור את המשרדים ולעבוד מהבית.

התכנית גובשה בשותפות של משרד הדיגיטל הלאומי – ישראל דיגיטלית, משרד הפנים וג'וינט אלכא.

רשויות מקומיות שונות נתקלו בקשיים טכניים וארגוניים במעבר לעבודה מהבית ושמירה על רציפות תפקודית.

תוכנית ההטמעה לעבודה מרחוק – באה לסייע לרשויות מקומיות להבנות תשתית טכנולוגית וארגונית לעבודה מרחוק הן לעובדי הרשות והן לקהל התושבים בביצוע פעולות באמצעות שירותים מקוונים.

אתר זה מלווה את התוכנית, ומטרתו לספק מידע, כלים וטיפים לקידום התוכנית ברשות המקומית לפי שלבי העבודה: התנעה – אבחון – תכנון – הטמעה.

האתר דינמי ומתעדכן בהתאם לפידבקים וצרכים שעולים ממשתתפי התוכנית .

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולשתף בצרכים ורעיונות נוספים.

בהצלחה,

צוות התכנית ושותפיה

מפתחות להצלחה

הובלה ודוגמה אישית

גמישות ויצירתיות

פתיחות לנסות

לאמץ תהליכי עבודה המשלבים טכנולוגיות

במציאת חלופות ופתרונות מתאימים לצרכים ברשות

כלים ותהליכי עבודה חדשים
להזמין אחרים לנסות

מחויבות

להובלת התוכנית ברשות
לרתימת כלל השותפים
להשגת היעדים